Jumat, 30 Maret 2012

Antara Tidur & Kematian

Ya Allah....
Engkaulah pemilik Tidur
Engkau juga pemilik kematian....

Rabb, tidurkanlah kami dalam dekapan kasih sayang-MU,
dalam jagaan & perlindungan-MU, dengan menjadikan kami ingat berdo'a & berdzikir kepada-MU menjelang tidur kami.

Ya Allah....
Ampunilah dosa kami sepanjang mata kami terbuka & sepanjang mata kami tertutup.
Sempurnakanlah pengampunan itu,
Ya Rahmaan,
Apabila kami menutup mata untuk selama-lamanya.

Kami mohonkan juga ampunan untuk orangtua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, & untuk para guru kami.

Shalawat serta salam kami hanturkan kepada Rasulullah, Muhammad saw. agar kami tergolong orang-orang yang mendapat Syafaatnya dihari Akhir nanti.

Amin ....